סדנת בוגרים 292 – בנווה שלום – 01/04/2023–30

מנחים:

ויקי לביא-משל

עופר פואה


רכזים:

יניב ערוסי – 050-677-8229
רומן טרקן – 054-647-2047


מלווה מטעם הוועד:

רונית צור - 054-663-0237


מייל:

itsmychoice292@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: מלון נווה שלום (איזור לטרון)
תאריך המבוא – 29/03/23 בבית ברל
תאריך המשוב – 20/04/23 – במכללת גל ברעננה