הקרן לזכרו של אסף וליאנו ז"ל

קהילה יקרה,

בחודש מרץ 2011 הלך לעולמו אב, בעל, אח, בן וחבר קהילה יקר – אסף וליאנו ז"ל.

בני משפחתו של אסף התגייסו והקימו קרן מלגות לזכרו שמטרתה לממן מלגות להשתתפות של סטודנטים בעלי יכולת כלכלית מוגבלת בסדנאות הבוגרים והנוער של העמותה. הקרן פעלה תוך שיתוף פעולה מלא עם וועד העמותה שאף ייעד בעבר סכומים מתוך עודפי העמותה למימון מלגות לסטודנטים.

מטרת הקרן היא לתת הזדמנות לאנשים מעוטי יכולת כלכלית, שהינם בעלי רצון ,צורך, מוכנות והסכמה ביצירת שינוי והאומץ להתבונן פנימה, לזהות דפוסי התנהלות , לקחת אחריות, להשקיע, להיפתח ולקבל את סט הכלים שמציעה הסדנא (להלן – הקריטריונים), אותו סט כלים שלאורך עשרות שנות פעילות עמותת מ.ל.א. פתחו צוהר וסייעו לרבים ולכולנו לגדול, לצמוח, להשתפר ולשפר.

הקרן קבעה לעצמה מטרה לסייע ולממן השתתפות של סטודנט אחד בכל אחת מסדנאות הבוגרים והנוער, כל עוד מקורותיה הכספיים יאפשרו זאת.

במסגרת זאת מימנה הקרן מלגות לעשרות רבות של משתתפים בסדנאות "זו בחירתי", החל מחודש דצמבר 2011. לאור השינויים שעוברת הקרן בעקבות משבר הקורונה ומסיבות נוספות, החל משנת 2023, לתקופה של שנתיים עד תום שנת 2024 ,תפעל הקרן במתכונת שונה, ותממן במהלך השנתיים הקרובות מלגה אחת בשתי סדנאות בוגרים בכל שנה.

המלגות ינתנו להשתתפות בסדנאות שיתקיימו בחודשים אוקטובר 2023, דצמבר 2023, ובשנת 2024, בחודשים יוני  ודצמבר 2024.

מימון המלגות לארבעת הסדנאות הנ"ל מקורו בתרומה בלעדית של שרה ודוד וליאנו, משפחת אחיו של אסף ז"ל.

לקראת תום השנתיים תפרסם הקרן פרטים לגבי המשך פעילותה.

 

הקרן לזיכרו של אסף וליאנו מנוהלת על ידי  ועדת ניהול בה חברים שלושה אנשים. בשמת פרידנריך וורצברג, יו"ר וחברת וועד לשעבר, עופרה אייבר, חברת וועד לשעבר ודוד וליאנו, אחיו של אסף ז"ל, יו"ר וחבר וועד לשעבר. ועדת הקרן קבעה תהליך קבלה המורכב מרשימת קריטריונים להגשת מועמדות (ראו לעיל) ולקבלת  זכאות למלגה.

בקשות יתקבלו עד שלושה שבועות טרום הסדנה המיועדת.

אז…איך זה עובד ?

חבר.ת קהילה המכיר.ה מועמד.ת מתאים. ה לסדנת בוגרים, אשר עונה לקריטריונים שפורטו לעיל, מתבקש להפנות לועדת ניהול הקרן בכתובת הדוא"לasaffund@gmail.com  (במייל אחד) מכתב המלצה , בו יפורטו כל הפרטים שלהלן לגבי המועמד.ת. מומלץ שהפניה תהיה מפורטת ככל האפשר:

  • פרטים מזהים: שם, גיל, מצב משפחתי, ילדים +גיל, מקום מגורים, תחום ומקום עבודה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני של הממליץ. ה והמומלץ.ת.
  • תיאור המצב הכלכלי של המומלץ.ת, סדר גודל הכנסה (בסכומים) לאדם או משפחה כפי שחבר הקהילה מכיר אותו.ה.
  • תמונת מצב- "צילום רנטגן" של נקודת הזמן בו נמצא.ת המועמד.ת והגורם המניע – הטריגר לשינוי הנדרש.
  • התייחסות לשינוי /תרומה אותה מאמין חבר.ת הקהילה שהמועמד.ת יוכל לקבל מהשתתפותו בסדנה ( מה/איך יקבל תועלת מהסדנה).
  • שמות אנשי קהילה נוספים המכירים את המומלץ.ת ופרטים ליצירת קשר עימם.
  • אישור פניות להשתתפות המועמד.ת במועד הסדנה הנדונה.

בנוסף, יצורף מכתב מטעם המועמד.ת בו יפרט המועמד.ת מדוע הוא/היא מאמין.ה ביכולת הסדנה לשפר את מצבו.ה ולתת לו.ה כלים לצורך שיפור איכות חייו.ה, בהיבט הרחב של מונח זה, הגדרת מטרותיו.ה בתחומי החיים השונים ומימושן. כמו כן יש לכלול מידע ופרטים נוספים שיסייעו בהבנת מצבו.ה הכלכלי.  כל האמור כדי להדגים את עמידתו.ה בקריטריונים.

ועדת הניהול של הקרן תדון רק בבקשות שיכללו את כל הפרטים הנדרשים לעיל.

ועדת הניהול של הקרן שומרת לעצמה את הזכות להיות בקשר ישיר עם הממליץ.ה או המועמד.ת כדי לקבל באופן פרטי ובלתי אמצעי פרטים נוספים במידת הצורך.

ועדת הניהול של הקרן תדון בבקשות שיגיעו אליה עד שלושה שבועות לפני תחילת כל סדנה בה תינתן מלגה כאמור. ועדת הקרן תודיע למועמד.ת הנבחר על קבלת המילגה ולכל הפונים האחרים על דחיית מועמדותם  .

למועמדים שמועמדותם נדחתה רק בגלל בחירת מועמד.ת מתאים.ה יותר, תינתן אפשרות להגיש מועמדות נוספת לסדנה הבאה בה תחולק מלגה.

במקרה בו המועמד.ת הנבחר.ת לא יוכלו להשתתף בסדנה המדוברת מכל סיבה שהיא , לא תישמר להם זכות אוטומטית לקבלת מילגה בעתיד. הקרן שומרת לעצמה את הזכות במקרה שכזה להעניק את המילגה למועמד.ת הבאים שעומדים בקריטריונים ונבחרו ע"י ועדת הניהול.

האישור הסופי למתן מלגה למועמד.ת המומלץ הינו בסמכות ועדת ניהול הקרן בלבד. התהליך הינו פנימי ולא יפורסם .

המועמד.ת שיבחר יצטרך לעמוד בקריטריונים של וועד העמותה החלים על כל המשתתפים בסדנאות "זו בחירתי".

כמה עובדות

אנו מאמינים כי מחויבות המועמד.ת לתהליך ולפעילות הסדנא היא חשובה , והיא מהווה חלק אינטגרלי מהחלטתו.ה לקחת אחריות על חייו.ה ועל תהליכי השינוי שיובילו לשינוי ולהצלחה. לפיכך:

  • המועמד.ת יתבקש להשתתפות עצמית בסך של 350 ₪, מתוך סך של כ – 3,090 ש"ח (הכולל את עלות הסדנא, לינה של שתי לילות וארוחות).
  • על המועמד.ת להתחייב לקחת חלק בכל ימי הסדנא, כולל המשוב, על פי כללי העמותה.
  • זהות מקבל.ת המלגה תישמר חסויה בפני משתתפי הסדנא, ותהיה ידועה רק לנוגעים בדבר מטעם העמותה, אלא אם יבחר המועמד.ת עצמו לחשוף את קבלת המלגה על ידו.ה.

מקבל.ת המלגה יקבל באופן פרטי בסיום הסדנה תעודה על קבלת מלגה מהקרן לזכרו של אסף וליאנו, ז"ל.

פניתנו האישית אליכם, חברי הקהילה

אנו פונים לכל אחד.ת מכם.ן המכיר.ה אדם אשר הינו בעל אמצעים כלכליים מוגבלים, שאינו יכול להרשות לעצמו לממן את עלות הסדנא ואשר מעוניין להשתתף בסדנא, ושלדעתכם הסדנא יכולה לתרום לו.ה רבות ולעזור לו.ה להגיע למקום טוב יותר בחייו.ה, לקחת יוזמה ולהפנות אלינו מכתב המלצה. בואו ונגרום ביחד לדברים לקרות.

 

שלכם

ועדת הניהול

הקרן לזיכרו של אסף וליאנו ז"ל