עמותת מ.ל.א. הינה ארגון ללא כוונות רווח הרשום כחוק אצל רשם העמותות ופועל בהתאם להוראות החוק והרשם. העמותה פועלת בארץ החל משנת 1996. כל פעילות העמותה מבוססת על מתנדבים הפועלים למען קידום המטרות והחזון שהגדירה העמותה כבסיס לפעילותה, שעיקרה נסוב סביב נושא המודעות העצמית כמנוף לצמיחה אישית וחברתית.

לב ליבה של פעילות העמותה הינה קיום סדנאות "זו בחירתי" וסדנאות נוער אשר מועברות מספר פעמים בשנה. העמותה מקיימת 12-14 סדנאות בוגרים (בדרך כלל צמד סדנאות מידי חודשיים) וכ- 4 סדנאות נוער, מידי שנה. כל סדנת בוגרים מונחית על ידי צמד מנחים, במרבית המקרים גבר ואישה – אחד אמריקאי ואחד ישראלי, הנמנים על קבוצה קבועה של מנחים הפועלים במסגרת העמותה. סדנת הנוער מועברת על ידי צמד מנחים ישראליים (גבר ואישה). לעמותה למעלה מ- 5,000 בוגרי סדנאות. הסדנאות מתקיימות בסופי שבוע ומתוך תהליך העבודה הנעשית במהלך סוף השבוע נבנית לה קהילה מעורבת, אכפתית, בעלת חזון משותף ושעשייתה היא בהגשמת החזון של העמותה.

לעמותה ועד מנהל המונה 9 חברי ועד, הפועל בהתנדבות. הועד נבחר בבחירות דמוקרטיות אחת לשנתיים. כל חבר בעמותה העונה לקריטריונים המוגדרים בתקנון העמותה יכול לבחור ולהיבחר לועד וכן למוסדות העמותה האחרים, ועדת בקורת וועדת אתיקה. פעילות הועד היא יומיומית, אינטנסיבית וחדורת אמונה וכולה נעשית למען השגת חזון ומטרות עמותה.