סדנת בוגרים 293 – בנווה שלום – 10/06/2023–08

מנחים:

לאנה זילברמן-סולוביי

אייל נאור


רכזים:

שקמה תבור 054-7567755

חגית לנגמן 053-5260668


מלווה מטעם הוועד:

יובל אסיהו - 054-7485757


מייל:

[email protected]


הערות:

מיקום הסדנה: מלון נווה שלום (איזור לטרון)
תאריך המבוא – 07/06/23 – בבית ברל
תאריך המשוב – 22/06/23 – בבית ברל