סדנת נוער 49 – בבית ברל – 06/05/2023–05

מנחים:

יהלי רמח-גינצבורג

עופר פואה


רכזים:

עמי רוזן – 050-7775620

איתי אנגלברג – 050-3009509


מלווה מטעם הוועד:

מישל קמחזי - 050-5454976


מייל:

Noar.imc@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל

תאריך המשוב – 11/05/2023