סדנת בוגרים 291 – בבית ברל – 25/02/2023–23

מנחים:

איציק איזמן
ליאת שחל


רכזים:

לירון גל -052-396-0182
יניב ערוסי-050-677-8229


מלווה מטעם הוועד:

אור קראוס לוי - 0524338359


מייל:

[email protected]


הערות:

מיקום הסדנה: המכון הבינלאומי של ההסתדרות במכללת בית ברל
תאריך המבוא – 22/02/23
תאריך המשוב – 09/03/23