סדנת בוגרים 290 – בבית ברל – 18/02/2023–16

מנחים:

עופר פואה
יהלי רמח-גינצבורג


רכזים:

קרן גפני – 052-839-1419
רותם כפרי – 052-331-1789
יואב צור- 054-663-0238


מלווה מטעם הוועד:

אור קראוס לוי - 0524338359


מייל:

itsmychoice290@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: המכון הבינלאומי של ההסתדרות במכללת בית ברל
תאריך המבוא – 15/02/23
תאריך המשוב –  02/03/23