סדנת בוגרים 287 – 29/10/2022–27

מנחים:

מיכל אייל

איציק איזמן


רכזים:

אור קראוס לוי 052-4338359 Or Krauss Levy
רונית צור – 054-6630237 Ronit Tzur
סיניה סקיטל 054-4549483


מלווה מטעם הוועד:

אילנית יעקובוב - 0502024660 אילנית יעקובוב


מייל:

itsmychoice287@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל
תאריך המבוא – 26.10.2022
תאריך המשוב –  9.11.2022 (שימו לב! יום ד'!)