סדנת בוגרים 285 – 12/02/2022–10

מנחים:

ויקי לביא-משל
אייל נאור


רכזים:

יהל זיק – 050-2251554
דניאל שפיר – 052-6064422


מלווה מטעם הוועד:

עמי רוזן - 0507775620


מייל:

itsmychoice285@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל

מבוא: יום ד׳ 09/02/2022
משוב: יום ה׳ 24/02/2022