סדנת בוגרים 265 – 22/12/2018–20

מנחים:

טרי וילסון
לאנה זילברמן-סולוביי


רכזים:

שרי לוי – 0547790008
יובל אסיהו – 0547485757


מלווה מטעם הוועד:

איתי אנגלברג - 0503009509


מייל:

itsmychoice265@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל