סדנת בוגרים 261 – 25/08/2018–23

מנחים:

נועה יובל

עופר פואה


רכזים:

מירב זיו-דגן – 052-8900216

תניה מוס – 054-7792960


מלווה מטעם הוועד:

טל כהן - 054-2468997


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל