סדנת בוגרים 256 – 28/04/2018–26

מנחים:

מייקל גורג'ס
ליאת שחל


רכזים:

הדר מעוף – 054-7472127
מוי גלנטה – 054-5640149


מלווה מטעם הוועד:

גבי ברזילי - 050-5653285


מייל:

itsmyc256@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל