קריטריונים להשתתפות אסיסטנטים בסדנאות הנוער

במסגרת מחויבותנו לשקיפות ונוהל תקין החלטנו, צוות הנוער והועד, לפרסם קריטריונים לשיבוץ אסיסטנטים בסדנאות הנוער

אסיסטנטים נוער :

 • עמידה בכל כללי האתיקה וההסכמים.
 • עמידה בלוחות הזמנים של הסדנא.
 • השתתפות פעילה בכל פעילויות הסדנא.
 • קיום הוראות ושיתוף פעולה מלא עם צוות הנוער, הרכזים והמנחים.
 • החזרת טופס אישור ההשתתפות – עד שבועיים לפני הסדנא.
 • לינה במקום שבו נערכת הסדנא בליל שבת.

אסיסטנטים בוגרים :

 • עמידה בכל כללי האתיקה וההסכמים.
 • אסיסטנט שעשה לפחות חמישה אסיסטים בסדנאות IMC בשלוש השנים שקדמו לסדנא.
 • אסיסטנט שהשתתף בסדנת IMC לפחות פעם אחת בשנה הקודמת לסדנת הנוער.
 • אסיסטנט שתאושר השתתפותו בסדנת הנוער, מחוייב להשתתף בערב הכנת אסיסטנטים, בסדנא במלואה, ובמשוב הסדנא.
 • אסיסטנטים בוגרים שהשתתפותם אושרה, מחוייבים להשתתף בכל הפעילויות בזמן הסדנא.
 • בחירת האסיסטנטים הבוגרים תהיה על פי הצורך בדמויות מייצגות.
 • הבחירה הסופית של צוות האסיסטנטים הבוגרים תתחשב במתן מענה לצרכי הסטודנטים, האמורים להשתתף בסדנא.

הערות נוספות:

 • הגעה לסדנאות ולכל פעילויות הנוער הינה באחריות האסיסטנטים (בוגרים ונוער(
 • לצוות הנוער ו/או ועד העמותה אין אחריות להסעות בפעילויות העמות
 • רק אסיסטנטים העונים לקריטריונים הרשומים, ומקבלים על עצמם את ההתחייבויות המצויינות לעיל – יהיו זכאים להירשם כאסיסטנטים בסדנאות הנוער

 

ועד העמותה