קריטריונים להשתתפות אסיסטנטים ותיקים ב-REVIEW (השתתפות שנייה בסדנא כסטודנט)

חברי קהילת מ.ל.א. היקרים

ועד העמותה החליט לאפשר לאסיסטנטים המעוניינים בכך, העונים על קריטריונים מסוימים כמפורט להלן, לבצע תהליך של review, שמשמעותו הצטרפות לסדנה כסטודנט מן המניין.
ההחלטה לגבי מספר האסיסטנטים היכולים להירשם לסדנה כסטודנט review תתפרסם לגבי כל סדנה בנפרד, ובכל מקרה מספר הסטודנטים המירבי העושים review לא יעלה על שניים לסדנה. יש לציין כי יתכנו סדנאות בהן לא יתאפשר להירשם בסטטוס זה.

להלן הקריטריונים שהעומדים בהם יוכלו להירשם לסדנאות כסטודנט review:
א. סדנת הסטודנט של הנרשם הייתה שלוש שנים ומעלה ממועד סדנת ה-review.
ב. הנרשם השתתף בלפחות 5 סדנאות כאסיסטנט.
ג. הנרשם מתחייב להגיע להדרכה מיוחדת לגבי כללי השתתפותו בסדנה שתינתן לו כמחצית השעה לפני תחילת הסדנה. הדרכה זאת נועדה להדריך בכללי התנהגות כך שהשתתפותו לא תיפגע באפקטיביות הסדנה עבור סטודנטים רגילים.

עלות ההשתתפות בסדנה לסטודנט review הינה 1,150 ש"ח.
ההרשמה מתבצעת על ידי פנייה בנושא זה למלווה מטעם הוועד של אותה סדנה.

אנו מקווים שמתן האפשרות הנ"ל תאפשר לחברי הקהילה פעילות מצמיחה ומעשירה נוספת, כתוספת לפעילויות הקיימות כרגע.

ועד העמותה