קריטריונים לשיבוץ אסיסטנטים בסדנאות הבוגרים

מטרות הקריטריונים הינן צמצום אי-הודאות והגברת השקיפות בתהליך קבלת האסיסטנטים לסדנה, עם זאת מדובר בקריטריונים מנחים בלבד.
שיקול הדעת וההחלטה הסופית נמצאים בידי המלווה מטעם הוועד בשותפות הרכזים.

הקריטריונים:

1. אסיסטנטים פעם ראשונה (עד 25%).
2. בחירת רכזים (עד 10%).
3. לא השתתפו מעל שנה (עד 15%).
4. מגייסים – (עד 20%).
5. איזונים – מין/גיל/ותק (עד 30%).

קבלת אסיסטנטים פעם ראשונה תיעשה ע"פ מועד השתתפות בסדנת סטודנט. כלומר, מבין האסיסטנטים פעם ראשונה שנרשמו לסדנה, תינתן עדיפות למי שעשה את סדנת הסטודנט במועד מוקדם יותר.
·קבלת אסיסטנטים שלא השתתפו מעל שנה, מגייסים (שטרם השתתפו בסדנה בגין הגיוס) ואיזונים, תיבחן בהתאם להשתתפות האסיסטנטים בשני הסבבים שקדמו לסבב הסדנאות המבוקש, כלומר: תינתן עדיפות לאסיסטנטים שלא השתתפו בשני סבבי הסדנאות הקודמים, או למי שהשתתף רק באחד משני הסבבים שקדמו לסבב הנוכחי. סדר האסיסטנטים, בתוך החלוקה לפי הסבבים, יהיה בהתאם לסדר הרישום כפי שמופיע ב-CRM.
·אסיסטנטים העונים לשני קריטריונים ויותר – אחד+איזון – ייחשבו בקריטריון האיזון.
·קבלת אסיסטנטים שאינם עונים לקריטריון תיעשה בכל מקרה בו יוותרו מקומות פנויים (שלא ע"פ קריטריונים) ובהתאם לעדיפויות לפי סבבי סדנאות קודמים.

מחכים לראותכם בסדנאות הקרובות,
ועד העמותה