ארכיון

קריטריונים לשיבוץ אסיסטנטים בסדנאות הבוגרים

מטרות הקריטריונים הינן צמצום אי-הודאות והגברת השקיפות בתהליך קבלת האסיסטנטים לסדנה, עם זאת מדובר בקריטריונים מנחים בלבד. שיקול הדעת וההחלטה

קריטריונים להשתתפות אסיסטנטים ותיקים ב-REVIEW (השתתפות שנייה בסדנא כסטודנט)

חברי קהילת מ.ל.א. היקרים ועד העמותה החליט לאפשר לאסיסטנטים המעוניינים בכך, העונים על קריטריונים מסוימים כמפורט להלן, לבצע תהליך של