סדנת נוער 51 – 25/11/2023–24

מנחים:

יהלי רמח-גינצבורג

עופר פואה


רכזים:

עמי רוזן – 050-7775620

איתי אנגלברג – 050-3009509


מלווה מטעם הוועד:

מישל קמחזי - 050-5454976


מייל:

Noar.imc@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל

ערב הכנה  – יום ג'(שימו לב!) 21/11/2023

תאריך המשוב – 30/11/2023

לוח הודעות ואירועים

סדנת בוגרים קרובה

סדנת נוער קרובה

אירועים וסדנאות העשרה