סדנת נוער 45 – 26/02/2022–25

מנחים:

יהלי רמח-גינצבורג

עופר פואה


רכזים:

עמי רוזן – 050-7775620


מלווה מטעם הוועד:

איתי אנגלברג 050-3009509


מייל:

Noar.imc@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל

תאריך המשוב – 4/2/2021

לוח הודעות ואירועים

סדנת בוגרים קרובה

סדנת נוער קרובה

אירועים וסדנאות העשרה