סדנת בוגרים 289 – בבית ברל – 10/12/2022–08

מנחים:

ויקי לביא-משל
עופר פואה


רכזים:

טל כהן -054-2468997
חגית לנגמן- 053-5260668
מישל קמחזי הררי – 0505454976


מלווה מטעם הוועד:

יובל אסיהו - 054-7485757


מייל:

289itsmychoice@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: המכון הבינלאומי של ההסתדרות במכללת בית ברל
תאריך המבוא – 7.12.2022
תאריך המשוב –  21.12.2022 – שימו לב יום ד'