סדנת בוגרים 289 – 10/12/2022–08

מייל:

itsmychoice289@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: המכון הבינלאומי של ההסתדרות במכללת בית ברל
תאריך המבוא – 7.12.2022
תאריך המשוב –  21.12.2022

לפרטים – אתי פליקס 0524250375