סדנת בוגרים 288 – שדות ים – 03/12/2022–01

מנחים:

אייל נאור
יהלי רמח-גינצבורג


רכזים:

אתי פליקס- 052-4250375
גבי ברזילי – 050-5653285
רונית צור- 054-6630237


מלווה מטעם הוועד:

יובל אסיהו - 0547485757


מייל:

itsmychoice288@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: מרכז ימי קיסריה – שדות ים
תאריך המבוא – 30.11.2022 – יום ד' בבית ברל
תאריך המשוב –  14.12.2022 שימו לב -יום ד' בבית ברל