סדנת בוגרים 288 – 03/12/2022–01

מייל:

itsmychoice288@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: מרכז ימי קיסריה – שדות ים
תאריך המבוא – 30.11.2022
תאריך המשוב –  14.12.2022

לפרטים – אתי פליקס 0524250375