הצטרפות לעמותת מ.ל.א

חברי הקהילה שהשתתפו בשלוש סדנאות IMC לפחות כאסיסטנט, מוזמנים להצטרף כחברים בעמותה באמצעות טפסי רישום.

דמי הרישום לעמותה הינם 70 ₪ לשנה או 100 ₪ לשנתיים.

להצטרפות כחברים בעמותת מ.ל.א לחצו כאן