סדנת נוער 36 – 04/08/2018–03

מנחים:

אורית אור
יהלי גינצבורג-רמח


רכזים:

רוית גוטמן – 054-6640792
עמי רוזן – 050-7775620


מלווה מטעם הוועד:

אבי כנפו - 054-3445511


מייל:

Noar.imc@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל

מועד הסדנה משוער, טרם נקבע תאריך סופי

פרטים לגבי מועד ערב מבוא להורים ובני נוער יתפרסמו בקרוב