סדנת בוגרים 264 – 24/11/2018–22

מנחים:

אורית אור
אייל נאור


רכזים:

טל כהן – 0542468997
עופר אוזן – 0523983339


מלווה מטעם הוועד:

נתי אברהם - 0546195575


מייל:

itsmychoice264@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל