סדנת בוגרים 263 – 03/11/2018–01

מנחים:

ויקי לביא-משל
היליק ניסני


רכזים:

רונית הרדי-קצב – 0546800308
איתן מור – 0549797901


מלווה מטעם הוועד:

נתי אברהם - 0546195575


מייל:

itsmychoice263@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל