סדנת בוגרים 260 – 18/08/2018–16

מנחים:

מיכל אייל

איציק איזמן


רכזים:

אילנית נחום – 050-2024660

ישי ריגיניאנו – 052-6644000


מלווה מטעם הוועד:

טל כהן - 054-2468997


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל