סדנת בוגרים 259 – 23/06/2018–21

מנחים:

טרי ווילסון
לאנה זילברמן-סולוביי


רכזים:

הדר מעוף – 0547472127 
נילי גרינברג – 0549272455


מלווה מטעם הוועד:

בשמת פרידנריך-ורצברגר - 0543097000


מייל:

itsmychoice259@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל