סדנת בוגרים 258 – 16/06/2018–14

מנחים:

טרי ווילסון
ויקי לביא-משל


רכזים:

אורית אפרתי-מרום – 0524570380 
סיניה סקיטל – 0544549483 


מלווה מטעם הוועד:

בשמת פרידנריך-ורצברגר - 0543097000


מייל:

itsmychoice258@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל