סדנת בוגרים 257 – 05/05/2018–03

מנחים:

מייקל גורג'ס
יהלי גינצבורג-רמח


רכזים:

יניב בן-רובי – 0528990967
יניב לנקרי – 0522989899


מלווה מטעם הוועד:

גבי ברזילי - 050-5653285


מייל:

itsmychoice257@gmail.com


הערות:

מיקום הסדנה: בית ברל