בעלי תפקידים בעמותה
ועד העמותה –    

Itsmychoice.org@gmail.com

תפקיד שם

טלפון

דוא"ל

יו"ר בשמת פרידנרייך ורצברגר 054-3097000

bosmatfw@gmail.com

מלווה ממלא אבי כנפו 054-3445511

a.cnafo@gmail.com

מערכות מידע וציוד איתי אנגלברג 050-3009509

itaien@gmail.com

גזבר טל טביב 052-3528753

tal.tabib@gmail.com

שיבוץ רכזים ודי.ג'יי טל כהן 054-2468997

talcohen79@gmail.com

שיבוץ מתרגמים, קשר עם בית ברל נתי אברהם 054-6195575

nafa2@hotmail.com

מלווה אתיקה עירית ולד 052-3564144

iritwa@gmail.com

מזכיר ועד פז הר פז 054-7620142

pazharpaz@walla.com

 

 

צוות חברי צוות

טלפון

דוא"ל

קשרי קהילה טל כהן 054-2468997

talcohen79@gmail.com

נתי אברהם 054-6195575

nafa2@hotmail.com

עופר אוזן 052-3983339

oferu2@gmail.com

עירית ולד 052-3564144

iritwa@gmail.com

פז הר פז 054-7620142

pazharpaz@walla.com

נוער אבי כנפו 054-3445511

a.cnafo@gmail.com

בשמת פרידנרייך ורצברגר 054-3097000

bosmatfw@gmail.com

 

 

   

Etic.imc@gmail.com

שם

טלפון

דוא"ל

ועדת אתיקה רחלי יעל 052-2460000

rachelyaeli3@gmail.com

מיכל פישביין 054-4599661

michal.fishi@gmail.com

אביטל דטל 052-5225427

adazdz@walla.co.il

 

 

   

Bikoret.imc@gmail.com

שם

טלפון

דוא"ל

ועדת ביקורת גל גוטמן 054-7850135

galmaster@gmail.com

סנדי הולנדר פאר 054-5625134

sandihp@gmail.com

משה ברקן 050-2507581

barkan.moshe@gmail.com

 

 

   

imc.elections@gmail.com

שם

טלפון

דוא"ל

ועדת בחירות אודי איילון 0549-984430

yalon91@gmail.com

אסתרקה ברזילי 050-6349164

estherke5@gmail.com

ניב סיאק 052-3783343

nivsiak@gmail.com

 

 

   

Site.imc@gmail.com

שם

טלפון

דוא"ל

צוות ניהול אתר העמותה – איתי אנגלברג 050-3009509

itaien@gmail.com

 

 

   

Crm.imc@gmail.com

שם

טלפון

דוא"ל

צוות מנל (CRM) עמי רוזן 050-7775620

ami.rozen@gmail.com

אילנה נצר 054-4820191

ilana.heller@gmail.com

נעה בן-צבי 052-8905596

noa.ben.zvi@gmail.com

 

 

       
שם

טלפון

דוא"ל

נוער רוית גוטמן 0546-640792

ravitgu@gmail.com

עמי רוזן 0507-775620

ami.rozen@gmail.com

 

 

     

Mamale.imc@gmail.com

שם

טלפון

דוא"ל

עריכה ממלא שקמה תבור 054-7567755

shickmah@gmail.com

עיצוב גרפי ממלא אבי כנפו 054-3445511

a.cnafo@gmail.com